Game shank 2 cho pc


game shank 2 cho pc

Date of Birth visit the Klei Community.
Ây cng có th xem là 1 thành công.Ni tip thành công game t phiên bn trc, Shank 2 tip tc ra mt sau nhng ngày tháng mit mài làm vic ca i ng phát trin Klei Entertainment nh là 1 món quà dành tng cho fan hâm m ta game shank hành.Tht vy, khó ai có th ri mt khi màn hình khi liên tip ng vi nhng k thù khó nhn nhng cng vô cùng hài hc trongta game này.Là 1 ta game mang hình ngang theo phong cách c in nhng li chi.Ha ca, game shank 2 vn rp khuôn nh phiên bn trc.Shank 2 cùng taigame.Shank 2 returns with a story of redemption as Shank, a former mob hitman with a dark and vengeful past, is thrust back into action when the lives of those close to him are endangered.Shank 2 khi ci tin này c ông o game th ón nhn nng nhit.Shank 2 không h nhàm chán.C in nhng không h i sau thi i, Shank 2 ã mang n cho game th nhng tràng game ci bt tn khi c chin u vi bn bè qua ch chi Local Co-op.Expanding on the original game with a rich and intuitive combat and control system, Shank 2 continues Klei's tradition of making shank fluid brawling controls and stunningly beautiful visuals that leapfrogs the competition in the 2D side-scrolling genre.The game also introduces an intense new, arcade-style survival co-op mode that has gamers working together to take down their foes, relying on the environment and weapon pick-ups for survival.Thêm vào shank ó, nhiu òn, th ánh mi cng c Klei Entertainment mang n cho game th trong phiên bn th 2 này.Release game Date: February 7, 2012.Tuy vy, yu t hài hc ã tng thêm rt nhiu trong cách thit k nhân vt làm gim tính cng thng ca trò chi. Vn là nhng màn chin u thiên thu bt tn vi hàng tá combo c chiêu khác nhau.
Gameplay ca Shank 2 không có nhiu thay i so vi phiên bn netter trc.
Có th nói, Shank 2 là thành qu ca s xperia pha trn gia yu fpse t hành ng vi nét nghch ngm áng yêu ca Klei Entertainment trong khâu thit k nhân.
Org có c nhng phút giây th giãn thc s nhé.
Our hub for the latest announcements, event details, dev chats, game cutter support, strategies, mods, fan-art and more!
Jump to homens Navigation, please enter in your date of birth to proceed.Bn chc chn s phì ci khi thy nhân vt chính ca chúng ta dùng xng p vào u i phng khin hn ni om óm ging nh trong phim hot hình.Tuy vy, h thng v khí trong game ã c b sung a dng quicktime hn, góp phn tng thêm s phong phú cho trò chi.In hình là nét biu cm ca nhng tên trùm tng chng rt hung tn y hóa ra li vô cùng ngây th khi b nhân vt chính tiêu dit.Nu nh cha th qua phiên bn u tiên thì ây là thi im thích hp nht bn tri nghim ta game y tính hành ng và vô cùng thú enamorate v này.With those closest to him under attack, Shank is once again forced on the offensive.GD Tags: Shank2, Shank 2, Shank 2 requirements.For, shank 2 on the, pC, GameRankings has 14 reviews and 35 cheat codes and secrets.Expanding on the original game with a rich and intuitive combat and control system, Shank.Shank 2 official site.Shank 2shank 2 returns with a story of redemption as shank a former mob hitman with a dark and vengeful past is thrust bac.Các loi game cài t và chi trên máy tính h iu hành Windows.» Download: 296 lt » Catelog: Game, pC » OS: Windows,.Shank 2 - ng k thù.
Sitemap